Bláža Kovářová Jirušková – Aura systém ČR

Smetanovo n. 72
Litomyšl
57001

blaza.jiruskova@gmail.com
776101972
www.aura-system.cz

Osobní konzultant a trenér zdravého životního stylu tvorba života - pořádání seminářů, kurzů, společenských akcí, předávání zkušeností na téma seberozvoje