Bláža Kovářová Jirušková – Aura systém ČR

Smetanovo n. 72
Litomyšl
57001

kovarova@aurasys.cz
776101972
www.aura-system.cz

Osobní konzultant a trenér zdravého životního stylu tvorba života - pořádání seminářů, kurzů, společenských akcí, předávání zkušeností na téma seberozvoje