MACH DRŮBEŽ a.s.

Partyzánská 322
Litomyšl
57001

monika.dvorska@machdrubez.cz
606 803 020
www.machdrubez.cz

Firma MACH – líhně kuřat, zabývající se výrobou jednodenních brojlerových kuřat, byla založena v roce 1992 inženýrem Jiřím Machem. Sídlo firmy i vlastní líhně jsou v historickém Hraběnčině dvoře, v citlivě zrekonstruované budově z roku 1660 v Litomyšli. V současnosti firma představuje největší a nejmodernější komplex líhní ve střední a východní Evropě. Během dvacetileté dynamické existence zvýšila kapacitu líhní z původních 10 miliónů na současných 165 milionů kuřat ročně, kapacitu odchovů na 1, 750 mil kusů kuřic a kapacitu rodičovských chovů na 1 ,5 mil tisíc kusů. Firma ročně vyprodukuje více než 260 mil násadových vajec které také prodává do Ruska, Iráku a Azerbajdžánu. V současné době má firma asi 40ti procentní podíl na trhu České republiky s jednodenními brojlerovými kuřaty a na Slovensku dominuje trhu svým více než 60ti procentním podílem.