Rodinné centrum

Toulovcovo náměstí 1163
Litomyšl
57001

pbenesova@lit.cz
607605720
http://rclitomysl.cz/

Rodinné centrum Litomyšl je otevřený, přátelský a vstřícný prostor pro rodiny s dětmi. Je místem setkávání, navazování nových přátelství, vzájemného učení, získávání nových nápadů, podnětů a dovedností. Podporujeme rodiny v tom, aby vyšly ze svých bytů a sdílely svůj volný čas, touhy a energie. Chceme přispět k posílení tolerance, komunikace, respektu a aby postupně společně přicházely na to, co by chtěly ve svém životě zachovat, a co naopak změnit. Nabízíme každodenní dávku originálních, společenských a kulturních zážitků nevšedního typu všeho druhu, ideální místo pro trávení volného času, probouzení vlastní kreativity, hledání nových perspektiv života s dětmi, uvolnění napětí, nekonečného pobavení a spoustu času. Motivujeme ostatní, jak si užít každého dne. Nabízíme podporu a příležitost všem, kdo věří na to, že spokojenost rodiny roste i díky každodenním maličkostem. Partnerství není perpetuum mobile, je potřeba mu dávat energii, čas, prostor, živit ho. Každý z nás je jiný, a proto i naše nabídka je široká a různorodá. Každý po svém si zvolí specifický přístup k tomu, co mu vyhovuje. Věříme, že Litomyšl je skvělým místem k životu.