PULA s.r.o.

Pohodlí 115
Litomyšl
57001

obchod@pula.cz
461615577
www.pula.cz

Historie společnosti PULA s.r.o. zasahuje do roku 1995, kdy bylo současným vedením zahájena činnost v oblasti grafiky, designu a reklamy. V roce 1996 byla pro tento účel založena první společnost s ručením omezeným s cílem výroby multimédií a internetových stránek. V této oblasti bylo dosaženo zlomového bodu již v roce 1998, kdy klientela na internetové stránky překročila vytyčené počty provozovatelů stránek. Dále se vývoj zaměřil na výrobu multimediálních prezentací a video spotů, která se stala majoritní činností na současném trhu. V letech 2012-2013 následovala rekonstrukce části provozního areálu o rozloze 800m/2, do kterých byla převedena kompletní výroba z původních prostor. Následuje masivní investice a rozvoj společnosti do nových významných technologií v oblasti digitálních tisků, formátování materiálů, zpracování plastů a dalších oblastí. Nově vytyčeným cílem naší společnosti bylo zaujmout významné postavení v oblastech průmyslu, designérství, propagace a služeb spojených s výrobou. Po roce 2015 se aktivita společnosti rozšířila na vlastní vývoj výrobků v oblasti designu především pro školství a průmysl. Výrobní a skladovací plochy dnes zabírají více než 2500m/2, technologický park se rozšířil o kompletní dřevovýrobu a lakovnu ve které je firma schopna zpracovat od masivního dřeva až po umělý kámen. Nákupem výkonných CNC strojů si prosadila svou cestu v oblasti nábytkového a průmyslového designu, kdy dnešní produkce je nejen pro tuzemské ale i pro zahraniční partnery.