Zpět k seznamu výrobků

Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491-1492

 

Edice jednoho z nejstarších původních česky psaných cestopisů

Litomyšlský měšťan Martin Kabátník v něm zachycuje své zážitky a poznatky z cesty do Jeruzaléma, Svaté země a Káhiry. Cestopis čtenáři přináší nejen řadu zajímavých informací o navštívených lokalitách, ale je také jedinečným pramenem k poznání tehdejšího mluveného českého jazyka. Základem edice je původní rukopisný záznam cestopisu, formou variant je uváděno znění mladších tištěných vydání z let 1539 a 1542. Edici doplňují průvodní stať Martina Boštíka (Regionální muzeum v Litomyšli) o vzniku jednoty bratrské, o počátcích jejího působení v Litomyšli a o vzniku litomyšlské knihtiskařské tradice, studie Martina Boštíka a Miloslavy Vajdlové (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.) shrnující starší i nejnovější poznatky o charakteru, původu, významu i dalších osudech předkládaného díla, ediční poznámka Miloslavy Vajdlové, charakterizující editované prameny i jejich vzájemné vztahy, a slovníček méně obvyklých staročeských výrazů. Editorka: Miloslava Vajdlová, Grafická úprava: Jiří Lammel, 176 stran

240.00 Kč
Kontaktujte výrobce:

Jiráskova 9
Litomyšl
57001

klimes@rml.cz
461615287
www.rml.cz

Výrobce Regionální muzeum v Litomyšli nabízí ještě tyto produkty

Josef Portman

Knihtiskař litomyšlský

190.00 Kč

Povídej, dědo, jaks byls malejs

Vzpomínání JUDr. Stanislava Bubeníčka na život v Litomyšli před první světovou válkou

280.00 Kč

Sametová revoluce v Litomyšli

Příspěvek k politickým dějinám okresu Svitavy v letech 1989 –1991

100.00 Kč

Cestopisák Josefa Váchala

aneb Vandrovní knížka dvou poutníků a jedné poutnice

430.00 Kč