Projekty a aktivity

29.9.2020

Valná hromada spolku MIL za rok 2019 

Dne 29.9.2020 se v Co-workingovém centru litomyšlského zámku sešla výroční Valná hromada, na které byla schválena Výroční zpráva spolku za rok 2019.

Před i po oficiální části Valné hromady spolku přítomní členové téměř hodinu a půl diskutovali se starostou Danielem Brýdlem o tématech, které litomyšlské podnikatele a obyvatele zajímají ve vztahu k městu, o tématech, které město řeší a o výhledech města do budoucna. Z návštěvy starosty na schůzkách spolku se již stala tradice a budeme v tomto pokračovat i nadále. Kromě obecných záležitostí se diskutovalo o fungování spolku, o společných projektech členů spolku, schválili jsme také finanční příspěvek na realizaci pamětní desky na Portmoneu pro p. Ladislava Horáčka, který v Litomyši zanechal nesmazatelnou stopu - Portmoneum, Lázně ducha, Váchalova ulička....

Všem aktivním členům, kteří na Valnou hromadu přisli děkuji za účast (stejně jako těm, kteří se z účasti omluvili).

Za spolek Made in Litomyšl, David Edlman (ředitel)

 

Výroční zpráva je ke stažení ZDE.

7.12.2019

Účast členů spolku Made in Litomyšl na prodejním vánočním jarmarku 

Na prodejním jarmarku konaném ve Smetanově domě dne 7.12.2019 se se svými produkty přestavily i členky spolku Made in Litomyšl.

Fotografie ZDE.

2.3.2019

1. Ples Made in Litomyšl je historií... 

Zatím největší akce spolku Made in Litomyšl se vydařila!

I přes počáteční nejistotu, zdali ples pod hlavičkou made in Litomyšl organizovat nebo ne, jsme se do toho pustili a výsledek stál za to. Reprezentativní prostředí Smetanova domu, vynikající hudba Lucky Band, novodobý cirkus Cink CInk Cirk, bohatá tombola, fotokoutek HRG, rumový bar...

Nelze vyjmenovávat všechny, kteří se na úspěšném plese podíleli, ale bez aktivní účastí spousty členů i dalších nadšenců by se akce nikdy nemohla uskutečnit a za to těm aktivním patří velký DÍK. Členové spolku se podíleli nejen na organizaci tomboly, grafické práci a propagaci, prezentaci výrobků, ale pomohli i finančními prostředky a technickým vybavením. Velký dík patří každému z těch, kteří do bohaté tomboly věnovali dary a ceny.

Jmenovitě pak děkuji za perfektní organizaci Karlu Teleckému :)

Po vyůčtování plesu bude případný výtěžek věnován na Litomyšlskou farní charitu.

 

Fotografie od Zdeny Hanusové ZDE.

22.1.2019

Ples s Made in Litomyšl, dne 2.3.2019 

Členové spolku Made in Litoymyšl se rozhodli uspořádat ples.

Zakládající člen spolku, společnost HRG (díky!), nabídla k využití rezervovaný termín ve Smetanově domě i předběžně rezerovovanou plesovou kapelu Lucky Band pro uspořádání plesu ve jménu Made in Litomyšl. Program a pozvánku je možné shlédnout ve fotogalerii. Členové spolku byli osloveni s žádostí o poskytnutí cen do tomboly nebo prezentaci svých produktů. Součást programu bude i novodobý cirkus. Lístky, které nebudou prodány v předrezervaci u členů spolku, bude možné zakoupit v IC LItomyšl a to od pondělí 18.2. Plánovaný výtěžek akce bude věnován Farní chairtě v Litomyšli. Sledujte nás Facebook nebo webové stránky...

Odkaz na fotogalerii ZDE.

26.7.2018

Pohlednice Made in Litomyšl 

Pohlednice ze zvolených motivů od autorů fotografií byly vytištěny a předány do prodeje!

V měsíci červnu jsme z došlých fotografií na základě výzvy zvolili 16 motivů. které byly graficky zpracovány a vytištěny a od 26.7. je lze koupit zatím v IC Litomyšl a v Regionálním Muzeu v Litomyšli.

13.6.2018

Valná hromada spolku Made in Litomyšl 

Dne 13.6.2018 proběhla v zámeckém Coworkingovém centru Valná hromada spolku Made in Litomyšl za rok 2017.


31.12.2023

Výroční zpráva spolku o činnosti a hospodaření v roce 2022 

Výroční zpráva o činnosti spolku made in Litomyšl je ke stažení ZDE.

20.11.2022

Výroční zpráva o hospodaření a činnosti spolku za rok 2021 

Výroční zpráve je ke stažení ZDE

2.11.2021

Valná hromada spolku Made in Litomyšl za rok 2020 

Dne 2.11.2021 se v Co-workingovém centru litomyšlského zámku sešla výroční Valná hromada, na které byla schválena Výroční zpráva spolku za rok 2020.

Po oficiální části Valné hromady spolku přítomní členové více jakhodinu diskutovali se starostou Danielem Brýdlem o tématech, které litomyšlské podnikatele a obyvatele zajímají ve vztahu k městu, o tématech, které město řeší a o výhledech města do budoucna. Z návštěvy starosty na schůzkách spolku se již stala tradice a budeme v tomto pokračovat i nadále. Kromě obecných záležitostí se diskutovalo o fungování spolku, o společných projektech členů spolku. Pro rok 2022 budeme také hledat projekt, spojený s Litomyšlí, na který spolek jako každý rok budě věnovat určitý obnos.

Všem aktivním členům, kteří na Valnou hromadu přisli děkuji za účast (stejně jako těm, kteří se z účasti omluvili).

Za spolek Made in Litomyšl, David Edlman (ředitel)

 

Výroční zpráva je ke stažení ZDE.

17.12.2020

Tisková zpráva RML - Pamětní deska Ladislavu Horáčkovi 

Spolek Made in Litomyšl se rozhodl finančně podpořit projekt přátel Ladislava Horáčka k umístění pamětní desky na litomyšlském Portmoneu. Zde je opis tiskové zprávy RML:

Pamětní deska připomene přínos Ladislava Horáčka městu

Při zahájení lázní ducha v dubnu příštího roku dojde ke slavnostnímu odhalení pamětní desky, která připomene odkaz zakladatele nakladatelství Paseka Ladislava Horáčka.

V roce 1991 zakoupil zchátralý Portmanův dům v Litomyšli od Národní galerie, nechal jej nákladně opravit a především zrestaurovat Váchalovy unikátní nástěnné malby. Dům v roce 1993 otevřel veřejnosti jako Portmoneum – Museum Josefa Váchala.

Litomyšl vděčí Ladislavu Horáčkovi také za založení restaurátorské školy (dnes Fakulta restaurování Univerzity Pardubice), za novodobá nástěnná sgrafita v dnešní Váchalově ulici, za pojmenování této ulice i za založení recesistického festivalu Lázní ducha.

Návrhu a vytvoření desky se ujal akademický sochař Petr Císařovský. Deska bude umístěna na fasádě Portmonea. Organizačně realizaci zajišťuje Regionální muzeum v Litomyšli. Na financování desky se budou podílet město Litomyšl, Pardubický kraj a přátelé a obdivovatelé Ladislava Horáčka. Budeme rádi, pokud se rozhodnete na desku přispět i Vy jakoukoli částkou.

V případě zájmu kontaktujte autora článku na email klimes@rml.cz nebo telefon 739 031 849.

René Klimeš,

ředitel Regionálního muzea v Litomyšli

Grafický návrh pamětní desky ke shlédnutí ZDE.

1.12.2020

Ohlédnutí za téměř pěti lety fungování spolku 

Když jsme v roce 2016 představili a založili spolek Made in Litomyšl, nevěděli jsme, co nás čeká a jaký dosah (a přesah) bude mít spolek pro členy, kteří se k nám v průběhu téměř pěti let přidali. Původní očekávání nebyla přehnaná, přeci jen se jednalo o spolek dobrovolný, s minimálním ročním členským příspěvkem a se spoustou různorodých firem a živnostníků. Náš původní záměr byl spojit firmy, které působí v Litomyšli, jsou na svoji činnost a "litomyšlost" hrdí, a vyrábějí nejen malé výrobky nebo nabízejí zajímavé služby, ale mohou to být opravdu velké průmyslové podniky.

Z původních třech zakládajících firem (tiskárna HRG, Tradičná výroba pralinek a malá knihárna youngblock) se členská základna rozrostla na stávajících 56 členů. I přes značnou různorodost a zaměření se podařilo spolku uskutečnit několik společných akcí nebo prezentací (Lázně ducha, společenský ples Made in Litomyšl, spuštění společného webu madeinlitomysl.cz, mapy s adresami členů umístěné po Litomyšli, fotografická soutěž s tiskem a následným prodejem pohlednic). Spolek pomohl zaštítit získání dotace pro vydání knihy Cirkusový svět doktora Bubeníčka, na které se podílelo několik našich členů, věnovali jsme finanční obnos na realizaci pamětní desky pro Ladislava Horáčka, přes společné sociální kanály sdílíme propagaci práce jednotlivých členů. V posledních dvou letech je pravidelným hostem našich nepravidelných setkání starosta města Litomyšle, p. Daniel Brýdl (taktéž jeden z iniciátorů založení spolku), který nám prezentuje a vysvětluje městské aktivity, investiční záměry a další činnosti města, které mohou být pro naše členy / podnikatele zajímavé a zároveň odpovídá na dotazy týkající se problémů nebo očekávání spojené s podnikáním a životem v Litomyšli.

I přesto, že mají jednotliví členové různé názory na fungování spolku, snažíme se společně hledat cestu k možná pocitově malému, ale pro spolek zásadnímu společnému cíli - vzájemné spolupráci členů v rámci svého zaměření. Firmy zabývající se tvorbou webových stránek vytvářejí pro jiné členy moderní prezentace, firmy se zaměřením na propagační video natáčí pro jiné členy nápadité spoty, originální čokolády se stávají hodnotným dárkem pro klienty nebo i součástí větších projektů, fotografové a grafici jsou připraveni ostatním členům nabídnout své služby, hotely, restaurace nebo sportovní areál se stávají cílem nejen pro členy spolku, ale i jejich zákazníky, firmy vyrábějící předměty se zaměřením na marketing jsou oslovovány s požadavkem na výrobu dárků na míru, firmy pracující s papírem vytvoří originální blok ke 30 letům svobody. Vím, že spousta členů se při rozhodování, kam zadat svoje subdodávky nebo poptávky nejprve obrací k dalším členům. Ti členové, kteří před vstupem do spolku měli o ostatních malé povědomí, se navzájem oslovují s výrobou na zakázku a může se jednat o malé produkty nebo služby, ale i o velká textilní díla. Logo Made in Litomyšl se prostě objevuje na obalech gastronomických produktů, módních doplňků, poukazech na služby, na firemních automobilech, vchodech do hotelů nebo restaurací, v tirážích knih a bloků, ale i na štítcích obrovských průmyslových výrobků, které se vyvážejí do celého světa.

Pokud by jen tato spolupráce měla být cílem a náplní fungování spolku Made in Litomyšl, považuji účel založení spolku v podstatě za splněný.

David Edlman, ředitel spolku

15.5.2019

Valná hromada spolku Made in Litomyšl za rok 2018 

Dne 15.5.2019 se v Co-workingovém centru litomyšlského zámku sešla výroční Valná hromada, na které byla schválena Výroční zpráva spolku za rok 2018.

Po skončení oficiální části Valné hromady spolku přítomní členové téměř dvě hodiny diskutovali o fungování spolku, o vizích a plánech do budoucna, o společných cílech, o kritériích přijímání nových členů, o očekáváních při vstupu do spolku, o rukodělné výrobě a o všeobecné aktivitě nebo neaktivitě jednotlivých členů. Během této zajímavé diskuze se dostavil i starosta města Daniel Brýdl, který je zároveň i jedním z iniciátorů vzniku a zakládajících členů spolku a svými názory doplnil diskuzi.

Projednávané body v diskuzi se stanou základem pro zpracování další strategie fungování spolku, která bude v širokém fóru členů projednávána s předpokládanou možností aplikace některých částí do chodu spolku.

Všem aktivním členům, kteří na Valnou hromadu přisli děkuji za účast (stejně jako těm, kteří se z účasti omluvili).

Za spolek Made in Litomyšl, David Edlman (ředitel)

 

Výroční zpráva je ke stažení ZDE.

27.11.2017

Fotosoutěž s pohlednicemi - UKONČENO DNE 28.2.2018, VÝSLEDKY BUDOU OZNÁMENY V ČERVNU 

Vytiskněte pohlednici s Made in Litomyšl a buďte slavní

Spolek Made in Litomyšl hledá zajímavé či netradiční fotografie Litomyšle. Zapojit se mohou jak amatéři, tak profesionálové. Prostě všichni, kdo chtějí mít krásné pohlednice našeho města. Fotíte rádi naše město? Máte v databázi Vašich fotografií zajímavé pohledy na rodiště Bedřicha Smetany? 

Vaše fotografie posílejte na e-mail (info@madeinlitomysl.cz), do předmětu zprávy napište „soutěž – pohlednice“. Vybrané snímky budou v režii Made in Litomyšl použity do kolekce pohlednic a Vaše dílo se tak může dostat doslova do celého světaJ. Chceme vytisknout 500 ks pohlednic každého vybraného motivu, 100 ks obdrží zdarma autor fotografie a 400 ks bude použito pro reklamní účely Made in Litomyšl. 

Vaše fotografie zasílejte prosím do konce února 2018.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Leoš Tupec
tupec@hrg.cz

20.9.2017

Valná hromada spolku Made in Litomyšl 

Dne 20.9. 2017 proběhla v zámeckém Co-workingovém centru první Valná hromada spolku made in Litomyšl - týká se roku 2016.

29.4.2017

Spolek Made in Litomyšl se aktivně zúčastnil Lázní ducha 

Členky a členové spolku Made in Litomyšl připravili pro návštěvníky akce Lázně ducha dárky a cukrovinky. Výtěžek z prodeje bude použitý na dobročinný účel.

18.1.2017

Setkání členů a příznivců spolku Made in Litomyšl 

Dne 18.1.2017 proběhlo v zámeckém co-workingovém centru plánované setkání členů a příznivců spolku Made in Litomyšl.

12.4.2017

Setkání členů v Coworkingovém centru na zámku v Litomyšli 

Dne 12.4.2017 proběhlo v zámeckém co-workingovém centru další plánované setkání členů a příznivců spolku Made in Litomyšl.

5.10.2016

Veřejné představení projektu Made in Litomyšl 

Ve středu 5.10.2016 proběhlo v prostorách nového coworkingového centra Kočárovna první veřejné představení projektu Made in Litomyšl potencionálním členům, partnerům i zástupcům města a městských organizací.